Архівний відділ виконкому

Переяславської міської ради

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2024 рік


 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної архівної служби України

                             №                        .

,

Форма 1

Архівний відділ виконавчого комітету Переяславської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________

Начальник архівного відділу

____________     Анжеліка АНДРІЄНКО

 

07.12.2023

07.12.2023  № 01-24/30

м.Переяслав

 

ПЛАН

розвитку архівної справи

на  2024 рік

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

9

1.1.

Відбір та експертиза цінності документів, що підлягають внесенню до НАФ

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

354

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

135

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

30

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

15

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

1.2.

Науково-технічне опрацювання документів на договірних засадах:

 

 

 

 

 

управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

 

 

 

 

управлінської документації тривалого (понад 10 років) зберігання

од. зб.

 

 

 

 

управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

 

 

 

 

документів із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

                                                                                                

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

1.3.

Робота комісій з проведення експертизи цінності документів

 

 

 

 

 

1.3.1.

Схвалення ЕПК описів на:

 

 

 

 

 

управлінську документацію

од. зб.

 

 

 

354

документи особового походження

од. зб.

 

 

 

 

науково-технічну документацію

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

30

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

15

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

 

 

1.3.2.

Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу):

 

 

 

 

 

 

описів справ з кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

135

 

номенклатур справ

номенкла-тура

 

 

 

7

 

інструкцій з діловодства

інструкція

 

 

 

2

 

положень про служби діловодства

положе-ння

 

 

 

 

 

положень про ЕК

положе-ння

 

 

 

3

 

положень про архівні підрозділи

положення

 

 

 

3

1.4

Приймання від джерел формування НАФ на зберігання документів:

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

287

із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

30

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

15

електронних інформаційних ресурсів 

од. зб.

 

 

 

 

1.5.

Цільова експертиза цінності документів НАФ в архівній установі:

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

1.6.

Проведення грошової оцінки документів НАФ:

документ

 

 

 

 

у т.ч. унікальних

документ

 

 

 

 

1.7.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи в джерелах формування НАФ

 

 

 

 

 

1.7.1.

Проведено перевірок:

 

 

 

 

 

комплексних

перевірка

 

 

 

3

тематичних

перевірка

 

 

 

3

контрольних

перевірка

 

 

 

 

1.7.2.

Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства в джерелах формування НАФ

огляд

 

 

 

 

1.7.3.

Кількість заходів з підвищення кваліфікації, що організовані або до яких залучалися працівники архівної установи

захід

 

 

 

 

2.1

Приймання від архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад на постійне зберігання:

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

Х

Х

документів особового походження

од. зб.

 

 

Х

Х

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

Х

Х

кінодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

фотодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

фонодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

відеодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

3.1.

Реставрація документів:

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

арк.

 

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

 

 

 

 

кв. м

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

3.2.

Ремонт документів:

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

арк.

 

 

 

12

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

 

 

 

 

кв. м

 

 

 

 

3.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

 

 

 

287

3.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

 

 

 

 

страхового фонду

од. зб. (рулон, мікрофіш)

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

документи з паперовим носієм

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

3.5.

Створення страхового фонду на:

 

 

 

 

 

документи з паперовим носієм

од. зб.

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

 

 

3.6.

Резервне копіювання документів з електронним носієм

од. зб.

 

 

 

 

3.7.

Перевіряння наявності та стану документів:

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

од. зб.

 

 

 

  99 пост. зб .+

432 з особ.скл.

документів з електронним носієм

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

3.8.

Перевіряння наявності та стану страхового фонду

од. зб. (рулон, мікрофіш)

 

 

 

 

3.9.

Виявлення унікаль-них документів (перегляд документів):

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

документів особов. походження

од. зб.

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

3.10.

Страхування унікальних документів

документ

 

 

 

 

3.11.

Створення фонду користування на:

 

 

 

 

 

документи з паперовим носієм:

 

 

 

 

 

мікрофільми

од. обл.

 

 

 

 

цифрові копії

файли

 

 

 

 

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументи:

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

фонодокументи:

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

файли

 

 

 

 

фотодокументи:

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

файли

 

 

 

 

відеодокументи:

од. обл

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

файли

 

 

 

 

3.12.

Удосконалення та перероблення описів

 

опис

 

 

 

 

3.13.

Оцифрування описів на документи Національного архівного фонду

 

 

 

 

 

управлінської документації

опис

 

 

 

              3

файл

 

 

 

129

документів особового походження

опис

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

науково-технічної документації

опис

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

кінодокументів

опис

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

фотодокументів

опис

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

фонодокументів

опис

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

відеодокументів

опис

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

опис

 

 

 

 

файл

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Робота із запитами

 

 

 

 

 

4.1.1.

Надійшло всього,

запит

 

 

 

350

з них:

 

 

 

 

 

прийнятих на особистому прийомі

 

 

 

 

225

від іноземців

 

 

 

 

 

4.1.2.

Виконання запитів:

 

 

 

 

 

тематичних

запит

 

 

 

145

біографічних

запит

 

 

 

 

генеалогічних

запит

 

 

 

 

майнових

запит

 

 

 

15

соціально-правового характеру

запит

 

 

 

190

4.2.

Підготовка:

 

 

 

 

 

виставок документів

виставка

 

 

 

 

у т. ч. онлайн-виставок

виставка

 

 

 

1

радіопередач

радіо-передача

 

 

 

 

телепередач

теле-передача

 

 

 

 

публікацій у ЗМІ

публікація

 

 

 

2

4.3.

Організація роботи користувачів у читальному залі:

 

 

 

 

 

зареєстровано користувачів

користу-вач

 

 

 

7

у т.ч. іноземних громадян

користу-вач

 

 

 

 

кількість відвідувань

відвіду-вання

 

 

 

15

кількість виданих од. зб.

од. зб.

 

 

 

45

у т.ч. виданих в режимі онлайн

од. зб.

 

 

 

 

докуме-нтів

 

 

 

 

4.4.

Кількість користувачів, які працювали у читальних залах архіву за генеалогічною тематикою

користу-вач

 

 

 

 

5.1.

Приміщення:

 

 

 

 

 

зміна приміщень

будівля

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

отримання додаткових приміщень

будівля

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

5.2.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

 

 

 

 

пог. м.

 

 

 

 

5.3.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

5.4.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

5.5.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежо-гасіння (будівля)

встано-влення

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

5.6.

Встановлення/ ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встано-влення

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

Начальник архівного відділу                                       

виконкому Переяславської міської ради                                                              Анжеліка АНДРІЄНКО