Архівний відділ виконкому

Переяславської міської ради

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2020 рік


                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             

                                                                  Наказ Державної  архівної  

                                                                  служби України

                                                                                               №                        .

,

 

 

 

 

     Архівний відділ виконкому        

    Переяславської міської ради

 

 04.12.2020  № 01-27/26

                    м.Переяслав

 

ЗВІТ

про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи

 

за  2020  рік

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси

Основні напрями роботи

Одиниця виміру

Усього по області (Україні)

Архівні відділи міських рад

план

факт

план

факт

             

 

 

 

 

1

2

3

4

5

14

15

1.1.

Приймання від юридичних та фізичних осіб на зберігання документів НАФ:

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

186

219

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

165

4

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів 

од. зб.

 

 

 

 

1.2.

Приймання від архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад на постійне зберігання:

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

Х

Х

документів особового походження

од. зб.

 

 

Х

Х

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

Х

Х

кінодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

фотодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

фонодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

відеодокументів

од. обл.

 

 

Х

Х

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

Х

Х

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

Х

Х

1.3.

Робота комісій з проведення експертизи цінності документів

 

 

 

 

 

1.3.1.

Схвалення ЕПК описів на:

 

 

 

 

 

управлінську документацію

од. зб.

 

 

Х

Х

документи особового походження

од. зб.

 

 

Х

Х

науково-технічну документацію

од. зб.

 

 

Х

Х

кінодокументи

од. обл.

 

 

Х

Х

фотодокументи

од. обл.

 

 

Х

Х

фонодокументи

од. обл.

 

 

Х

Х

відеодокументи

од. обл.

 

 

Х

Х

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

Х

Х

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

Х

Х

1.3.2.

Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу):

 

 

 

266

314

описів справ з кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

142

141

номенклатур справ

номенкла-тура

 

 

9

9

інструкцій з діловодства

інструкція

 

 

2

2

положень про служби діловодства

положення

 

 

3

3

положень про ЕК

положення

 

 

3

3

положень про архівні підрозділи

положення

 

 

 

 

1.4.

Експертиза цінності документів НАФ, що зберігаються в архівній установі:

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

1.5.

Проведення грошової оцінки документів НАФ:

документ

 

 

 

 

у т.ч. унікальних

документ

 

 

 

 

1.6.

Науково-технічне опрацювання документів на договірних засадах:

 

 

 

 

 

управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

 

 

 

 

управлінської документації тривалого (понад 10 років) зберігання

од. зб.

 

 

 

 

управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

 

 

 

 

документів із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

1.7.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи в юридичних особах-джерелах формування НАФ

 

 

 

 

 

1.7.1.

Проведено перевірок:

 

 

 

 

 

комплексних

перевірка

 

 

4

4

тематичних

перевірка

 

 

3

3

контрольних

перевірка

 

 

 

 

1.7.2.

Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства в юридичних особах-джерелах формування НАФ

огляд

 

 

 

 

1.7.3.

Заходи з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та членів експертних комісій юридичних осіб:

 

 

 

 

 

кількість семінарів, організованих архівною установою

семінар

 

 

1

1

кількість проведених семінарів/курсів, до яких залучалися працівники архівної установи

семінар

 

 

 

 

курси

 

 

 

 

2.1.

Реставрація документів:

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

арк.

 

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

 

 

 

 

кв. м

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

2.2.

Ремонт документів:

 

 

 

35

47

з паперовим носієм

арк.

 

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

 

 

 

 

кв. м

 

 

 

 

2.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

 

 

180

256

2.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

 

 

 

 

страхового фонду

од. зб. (рулон, мікрофіш)

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

2.5.

Створення страхового фонду на:

 

 

 

 

 

документи з паперовим носієм

од. зб.

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

архівні електронні документи

од. зб.

 

 

 

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

 

 

2.6.

Картонування документів

од. зб.

 

 

351

223

2.7.

Перекартонування документів

од. зб.

 

 

 

 

2.8.

Перевіряння наявності та стану документів:

 

 

 

 

 

з паперовим носієм

од. зб.

 

 

2893

2893

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

2.9.

Перевіряння наявності та стану страхового фонду

од. зб. (рулон, мікрофіш)

 

 

 

 

2.10.

Виявлення унікальних документів (перегляд документів):

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

2.11.

Страхування унікальних документів

документ

 

 

 

 

2.12.

Створення фонду користування на:

 

 

 

 

 

документи з паперовим носієм:

 

 

 

 

 

мікрофільми

од. обл.

 

 

 

 

цифрові копії

кадри

 

 

 

 

од. зб.

 

 

 

 

кінодокументи:

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

фонодокументи:

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

хвилини

 

 

 

 

фотодокументи:

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

кадри

 

 

 

 

відеодокументи:

од. обл

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

метри (хвилини)

 

 

 

 

архівні електронні документи

од. зб.

 

 

 

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

електронні інформаційні ресурси (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

3.1.

Робота із запитами

 

 

 

375

383

3.1.1.

Надійшло всього,

запит

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

прийнятих на особистому прийомі

 

 

 

195

204

від іноземців

 

 

 

 

 

3.1.2.

Виконання запитів:

 

 

 

 

 

тематичних, всього

запит

 

 

208

206

з позитивним результатом

запит

 

 

 

206

біографічних, всього

запит

 

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

генеалогічних, всього

запит

 

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

майнових, всього

запит

 

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

соціально-правового характеру, всього

запит

 

 

167

177

з позитивним результатом

запит

 

 

 

177

непрофільних

запит

 

 

 

 

3.2.

Підготовка:

 

 

 

 

 

виставок документів

виставка

 

 

1

1

у т. ч. онлайн-виставок

виставка

 

 

1

1

кількість документів

 

 

 

43

радіопередач

радіо-передача

 

 

 

 

телепередач

теле-передача

 

 

 

 

публікацій у ЗМІ

публікація

 

 

3

3

3.3.

Організація роботи користувачів у читальному залі:

 

 

 

 

 

зареєстровано користувачів

користу-вач

 

 

12

10

у т.ч. іноземних громадян

користу-вач

 

 

 

 

кількість відвідувань

відвіду-вання

 

 

36

44

кількість виданих од. зб.

од. зб.

 

 

156

258

у т.ч. виданих в режимі онлайн

од. зб.

 

 

 

 

докуме-нтів

 

 

 

 

3.4.

Кількість користувачів, які працювали у читальних залах архіву за генеалогічною тематикою

користу-вач

 

 

 

 

3.5.

Створення і удосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду

 

 

 

 

 

3.5.1.

Удосконалення та перероблення описів

опис

 

 

 

1

3.5.2.

Оцифрування описів на документи Національного архівного фонду

 

 

 

 

 

управлінської документації

опис

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

документів особового походження

опис

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

науково-технічної документації

опис

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

кінодокументів

опис

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

фотодокументів

опис

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

фонодокументів

опис

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

відеодокументів

опис

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

4.1.

Приміщення:

 

 

 

 

 

заміна приміщень

будівля

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

отримання додаткових приміщень

будівля

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

4.2.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

 

 

1

-

пог. м.

 

 

35

-

4.3.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

4.4.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

4.5.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежогасіння (будівля)

встано-влення

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

4.6.

Встановлення/ ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встано-влення

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

Начальник архівного відділу

виконкому Переяславської міської ради                                                                                            

Анжеліка АНДРІЄНКО